RADOŚĆ UCZENIA SIĘ

W Mozaice doceniamy zabawę i na co dzień korzystamy z jej edukacyjnych oraz socjalizujących walorów. Nauczając, polegamy na aktywności badawczej dzieci, ich spontanicznej ciekawości oraz naturalnych mechanizmach konstruowania wiedzy. Metody podające, typowe dla tradycyjnej szkoły, bazujące na przekazie i magazynowaniu wiedzy, zastępujemy metodami aktywizującymi.
Staramy się, by uczniom i uczennicom Mozaiki nauka kojarzyła się z działaniem oraz przygodą, by został doceniony ich osobisty punkt widzenia, przemyślenia, obserwacje, odwaga poznawcza, podejście do miniproblemów naukowych, umiejętność stawiania pytań oraz zasób doświadczeń pozaszkolnych. Preferujemy kontakt z żywym słowem, przy motywowaniu uczniów do samodzielnych refleksji, interpretacji i twórczości, umożliwiających przeżycie treści zawartych w ramowym programie nauczania. Dlatego też rezygnujemy z większości podręczników, na rzecz czerpania z najróżniejszych tekstów kultury oraz mądrego korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspieramy i wspomagamy dzieci w samodzielności.

ŻYCZLIWY KLIMAT

W Mozaice dbamy o komfort psychiczny dzieci. Pragniemy, by w szkole czuły się równie dobrze jak w domu. Relacje na linii dorosły-dziecko opieramy na szacunku, odpowiedzialności, solidarności, a także wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dzieci i specyfiki danego okresu życia. Wiemy, że z punktu widzenia dzieci, szkoła nie przygotowuje do życia, ale jest życiem.
W wychowaniu unikamy karania, stosujemy zasady porozumienia bez przemocy. Korzystamy głównie z pośrednich metod wpływu wychowawczego, które polegają na umożliwieniu dzieciom doświadczenia poczucia własnej wartości, radości bycia w grupie, czerpania oraz udzielania pomocy innym, a także przyjaźni, współdecydowania, więzi. Czerpiemy z form i metod stosowanych w edukacji demokratycznej. Doceniamy wagę pozytywnego klimatu wychowawczego dla rozwoju zarówno jednostki jak i całej społeczności szkolnej.
W Mozaice dbamy także o przyjazną dzieciom infrastrukturę, bliskie im rozwiązania estetyczne i ergonomiczne, na które również jako użytkownicy przestrzeni mają wpływ.

KREATYWNOŚĆ I ROZWÓJ

Celem Mozaiki jest rozwój indywidualności w warunkach społeczności szkolnej.
Każde dziecko przekraczające próg Mozaiki jest dla nas osobą, która posiada pewne doświadczenie życiowe, określony temperament, świadomość siebie, pasje a także sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach – nie jest metaforyczną „białą kartką”, którą należy właściwie ukształtować, ale istotą społeczną konsekwentnie komunikująca się z zastaną rzeczywistością i współkreującą ją.
W Mozaice pomagamy dzieciom odkryć ich mocne strony, nabrać większej samoświadomości i na bazie podstawy programowej projektować adekwatny do możliwości, zainteresowań i pasji, indywidualny plan rozwoju – wierzymy Korczakowi, który przekonywał, że „marzenie jest programem życia”. Zapewniamy indywidualne wsparcie uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

PRZYJAZNY ZESPÓŁ

Jednoczy nas marzenie o świecie, który daje szansę na szczęście każdemu człowiekowi. Przez szczęście rozumiemy poczucie harmonii ze światem zewnętrznym, społecznym i z samym sobą. Posiadamy niezbędne kwalifikacje do pracy w szkole podstawowej oraz własne zainteresowania i pasje, którymi dzielimy się z uczniami oraz uczennicami, wykorzystujemy w pracy zawodowej.
Są to między innymi teatr rekonstrukcji historycznych, fotografia, papieroplastyka, stolarka, gra na instrumentach i śpiew, programowanie, historia sztuki, filozofii i ceramika.
Śledzimy na bieżąco innowacje pedagogiczne na świecie, praktykujemy samodoskonalenie poprzez nagrywanie lekcji, które prowadzimy i analizowanie ich przebiegu. Uczestniczymy w kursach i warsztatach dokształcania, które stanowią podstawę naszego ustawicznego rozwoju zawodowego.
Inspirują nas: Ken Robinson, Maria Montessori, Jesper Juul, Janusz Korczak, Aleksander Neill, Rudolf Steiner, Marshall Rosenberg.

Koszyk

  • Brak produktów w koszyku.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress